Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej

Szanowni Państwo!

Od lipcka 2021 kursy języka polskiego prowadzone są na platformie
Uniwersytet Jagielloński bez Granic.


Pzejdź na nową platformę